Usnesení zastupitelstva z 14.9. 2012

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 14.09.2012

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o doplnění hasicích přístrojů do KD.
  2. Provedení druhé seče.

ZO schvaluje :

  1. Poražení 2 ks přerostlých stromů na pozemcích obce, které ohrožovaly bezpečnost obyvatel nebo překážely el. vedení. Vzhledem k dostatečnému množství zeleně kolem poražených stromů, nevyžaduje se náhradní výsadba.
  2. Druhou změnu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
  3. Dále byl projednán dodatek ke smlouvě s Městem Kasejovice týkající se evidence obyvatel. Tato bude prodloužena do konce roku 2014. Dodatek byl schválen šesti hlasy.

V Životicích 14.09.2012
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Dubec
Ráž

Zveřejněno: 14.9.2012