Usnesení zastupitelstva z 16.12. 2006

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 16.12.2006

ZO bere na vědomí:

  • Jednání starosty s Energetickými závody ohledně převedení platby elektřiny z p. Masáka na účet obce.

ZO schvaluje :

  • Přípravné práce na rozpočtu pro rok 2007.
  • Informaci o jednání starosty se zástupci f. Rumpold ohledně změny cen za svoz odpadu.
  • Změnu ve výši platby za svoz odpadu od občanů,
    Majitelé rekreačních objektů využívaných pouze o víkendu a dovolených 400 Kč za celý rok.
    Majitelé objektů k trvalému bydlení a rekreačních objektů užívaných celo- ročně 400 Kč za každého člena domácnosti, maximálně však 1 600 Kč i v případě, že je více členů než 4.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 16.12.2006