Usnesení zastupitelstva z 16.3. 2007

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 16.3.2007

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o opravě střechy na Kulturním domě a výši fakturované ceny.
  2. Seznámení s kontrolním vážením odpadů dne 22.2.2007. Bylo vyprázdněno 17 popelnic, váha odpadu 180 kg.

ZO schvaluje :

  1. Dřevo poškozené větrem v lesích obce bude zpracováno takto:
    - v lese Škalice provede vytěžení a odvoz f. Ekoles Hajšman.
    - v lese Za horou a na ostatních pozemcích občané obce podle pravidel určených v oznámení ze dne 20.2.07
  2. Převzetí hostince v KD p. Osčatkou na zkušební dobu dvou měsíců.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 16.3.2007