Usnesení zastupitelstva z 16.3.2013

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 16.03.2013

ZO bere na vědomí: 

 1. Informaci o kontrole pracovníků Ministerstva vnitra ohledně vybírání místních poplatků.

ZO schvaluje :

 1. Částky za odbahnění rybníčka Držvoda.
 2. Náklady na občerstvení vynaložené při setkání důchodců.
 3. Převod hospodářského výsledku na rok 2013.
 4. Výsledek a provedení inventarizace za rok 2012.
 5. Uzavření bezplatné smlouvy na pronájem kontejneru na sběr papíru.
 6. a.) Obecně závaznou vyhlášku obce Životice č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Životice.
  b.) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  c.) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o místním poplatku ze psů.

V Životicích 27.3.2013
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Dubec
Šíma

Zveřejněno: 16.3.2013