Usnesení zastupitelstva z 16.7. 2004

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 16.7.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty, zprávu o fin.obce, upozornění všech zastupitelů o zdr.stavu starosty, je nutno počítat s možnou rezignací.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
Po zjištění stavu finančních prostředků provést odkanalizování povrchové vody ve vršku nad nedbalů, po projednání žádosti p.J.Drhy, povolilo svedení stavební přípojky ze sloupu veř.osvětlení.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi, zajistit 120m bet.rour 40cm, vypsat referendum o zrušení / zachování rybníčku na návsi. Vyžaduje častou údržbu, přičemž máme náhr. a bohatý zdroj.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 16.7.2004