Usnesení zastupitelstva z 18.6. 2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 18.06.2011

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o plánované úpravě prostranství kolem kříže ke Kotouni.

ZO schvaluje :

  1. Nákup rotační sekačky od ZD Oselce a cenu za ni zaplacenou.
  2. Objednání opravy oplechování střechy Kulturního domu u f. Švorc v ceně dle cenové nabídky.
  3. Vynaložení nákladů na doladění veřejného rozhlasu v části obce Chalupy.
  4. Návrh na odstranění chyb a nedostatků uvedených v zápisu ze dne 13.5.2011 o přezkoumání hospodaření obce.
  5. Závěrečný účet za rok 2010 s výhradou.
  6. První změnu rozpočtu na rok 2011. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

V Životicích 18.06.2011
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šmíd
Dubec

Zveřejněno: 18.6.2011