Usnesení zastupitelstva z 19.1. 2006

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 19.1.2006.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Plnění rozpočtu za rok 2005 - 270000,-Kč s mimořádnými dotacemi 92000,-Kč byly příjmy 371000,-Kč, přičemž plán byl 260000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočet na rok 2006 - vyrovnaný 262974,-Kč
Výsledek inventury - 3250000,-Kč

Zastupitelstvo obceukládá starostovi:
Zajistit 60cm roury na propust u Hrudků, zajistit dodavatele na opravu cesty, objednat dopravní značky na obecní cesty (7ks dej přednost).

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 19.1.2006