Usnesení zastupitelstva z 19.10. 2007

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 19.10.2007

ZO bere na vědomí:

  1. Výměnu světel v části Čertova.
  2. Opravu výtluků na cestách ve vlastnictví obce.
  3. Informaci o provedení seče při obecních cestách před místní poutí.

ZO schvaluje :

  1. Zorganizování setkání důchodců obce dne 22.12.2007 v místním pohostinství a vynaložení nákladů s tím spojených.
  2. Bezplatný převod hráze u rybníčku Držvoda z původních majitelů rodiny Kračkových na nového majitele Obec Životice.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 19.10.2007