Usnesení zastupitelstva z 19.12. 2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 19.12.2009

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o výsledku kontroly čerpání dotace z roku 2005.
  2. Zprávu o zavedení Datových schránek.
  3. Nákup 6 ks těles veřejného osvětlení.

ZO schvaluje :

  1. Schvaluje žádost o poskytnutí dotace na generální opravu obecního rozhlasu od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
  2. Všech šest zastupitelů schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2010.

V Životicích 19.12.2009

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 19.12.2009