Usnesení zastupitelstva z 19.2. 2005

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 19.2.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty - veškeré práce a platby za rok 2004.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočet ve výši 260000,-Kč na rok 2005.

Zastupitelstvo obce doporučuje:
Vyčistit odt. stoku pod obcí, vyměnit betonové roury u Hrudků, opravit hráz u požární nádrže, vymalovat hostinec, zskoupit nová kamna, nová kamna do kanceláře, uspořádat oslavy 60.výročí ukončení druhé sv.války s účastí Military car klubu, zakoupit nové dopravní značky.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 19.2.2005