Usnesení zastupitelstva z 2.6.2017

Usnesení z veřejného zasedání č.2/17 Zastupitelstva obce Životice dne 2.6.2017


ZO bere na vědomí:

 1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.
 2. 5. května proběhlo očkování psů.
 3. Seznámení s výsledkem přezkoumání Mikroregionu Nepomucko.
 4. Prodej nebo pronájem rodině Simkových pozemek číslo 19.
 5. Vyčištění obecních struh
 6. 16. května proběhla v obci Archivace
 7. Pozemky bez majitelů. Prosíme občany, kterých se to týká, aby se zastavili na Finančním úřadu.
 8. Nový stožár na vlajky a nové úchyty na zdi Kd na vlajky.

ZO schvaluje :

 1. Opravu veřejného osvětlení na Čertovce.
 2. Nákup vlajek České Republiky a USA za částku 768,-Kč.
 3. Letecké snímky Životic 120x80 9 222,- Kč a 40x30 200,- Kč.
 4. V dubnu se vytěžilo z obecních lesů dřevo napadené Kůrovcem. Dřevo se za výhodnou cenu prodalo mezi lidi, kteří se podíleli na vyklízení a vytěžení lesa. Poděkování patří lidem, kteří se zúčastnili této akce.
 5. Jízdu Pionýru kolem kopce Hořice pořádané spolkem FICHTEL CUP a poskytnutí sponzorského daru na nákup cen.
 6. Druhá a čtvrtá změna rozpočtu.
 7. Závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad.
 8. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce ze dne 11.5.2017.
 9. První seč obecních pozemků a náklady na tuto práci.
 10. Prodloužení otevírací doby v Kulturním domě z 19.8 na 20.8.2017 do 1:30 hodin.

V Životicích 7.6.2017
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 02.6.2017