Usnesení zastupitelstva z 20.6.2015

Usnesení z veřejného zasedání č.2/15 Zastupitelstva obce Životice dne 20.06.2015

ZO bere na vědomí:

 1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.
 2. 1. května proběhlo očkování psů.
 3. Připomínku p. Talůžkové k neprovedení opravy místní komunikace V Chalupách č. 141./6.
 4. Seznámení s výsledkem přezkoumání Mikroregionu Nepomucko.

ZO schvaluje :

 1. Náklady na vyčištění struh a položení nových rour dne 18. května
 2. Schvalují dotaci Plzeňského kraje ve výši 400 000,- Kč. Na opravu místní komunikace č. 402/1.
 3. Uzavření smlouvy se společností Stavební poradna ČB na provedení výběrového řízení na zhotovitele opravy komunikace. Za toto řízení obec zaplatí 21 780,- Kč.
 4. Provedení opravy místní komunikace firmou Eurovia Silba za cenu 871 410,- Kč včetně DPH.
 5. První seč obecních pozemků.
 6. Odprodej části obecního pozemku 141/6 nově označeného pod číslem 141/44 o výměře 46 m2.
 7. Zadání rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě firmě Kvmont – Josef Vokáč za cenu dle cenové nabídky.
 8. Jízdu Pionýru kolem kopce Hořice pořádané spolkem FICHTEL CUP a poskytnutí sponzorského daru na nákup cen.
 9. Druhou a třetí změnu rozpočtu, zůstane vyrovnaný ve výši 800 000,- Kč, pouze se přesunou položky.
 10. Účetní uzávěrku za rok 2014 bez výhrad.
 11. Závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad.
 12. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce ze dne 20.5.2015.

V Životicích 30.06.2015
Zapsal: Rážová

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Ráž

Zveřejněno: 20.6.2015