Usnesení zastupitelstva z 21.3.2014

Usnesení z veřejného zasedání č.1/14 Zastupitelstva obce Životice dne 21.3.2014

ZO bere na vědomí: 

  1. Konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5. 2014

ZO schvaluje :

  1. Částku za odvezení materiálu z rybníčka Držvoda.
  2. Náklady na občerstvení vynaložené při setkání důchodců.
  3. Převod hospodářského výsledku z roku 2013.
  4. Výsledek a provedení inventarizace za rok 2013.
  5. Uzavření dodatků smluv č. 1/2014 ohledně dopravní obslužnosti a č. 45 až 48 týkající se svozu odpadu.
  6. Výměnu vodárny a rozvodového potrubí v Kulturním domě a náklady s tím spojené.
  7. Jízdu Pionýrů kolem kopce Hořice dne 27.9. 2014.

V Životicích 31.03.2014
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 21.3.2014