Usnesení zastupitelstva z 22.8.2016

Usnesení z veřejného zasedání č.3/16 Zastupitelstva obce Životice dne 22.8.2016

ZO bere na vědomí:

  1. Druhá seč se odsouvá na září.
  2. Ve dnech 7. a 8. října proběhnou volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu.
  3. Z důvodu odstoupení stávajícího starosty a volbě nového ze současných zastupitelů se svolá veřejná schůze dne 31.10.2016.

ZO schvaluje

  1. Provedení první seče obecních pozemků a náklady ve výši 10 370,- Kč.
  2. Náklady na pořádání pietní akce ku příležitosti výročí narození p. Václava Brejchy za účasti svazu letců ČR Plzeň.
  3. Šestou až sedmou změnu rozpočtu.
  4. Mimořádný dárkový balíček pro bývalého starostu p. Talůžka.
  5. Opravu místních komunikací úsek č. ll. a lll. v termínu do 10.10.2016. Pokud by se tento termín nedal stihnout provést opravu na jaře 2017.

V Životicích 1.9.2016 Zapsal: Rážová

Podepsáni: Němejc - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Dubec

Zveřejněno: 22.8.2016