Usnesení zastupitelstva z 23.2.2018

Usnesení z veřejného zasedání č.1/18 Zastupitelstva obce Životice dne 23.2.2018

ZO bere na vědomí:

 1. Masopust v Obci Životice a Podhůří
 2. Prodej obecního dřeva firmě Optima Silva ve výši 18 684,- Kč, 51 293,- Kč a 47 016,- Kč. Dřevo, které si firma neodvezla bylo prodáno mezi občany ve výši 31 800,- Kč.
 3. Veřejně prospěšné práce p. Petra Vodičky
 4. Kontrolu z ministerstva z Prahy na kontrolu a dozor obce Životice
 5. Podepsání zmocnění se svozovou firmou Rumpold-P a zaslání firmě EKO KOM
 6. Volby Prezidenta ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ZO schvaluje :

 1. Částku 500,- Kč pro svaz včelařů Kasejovice.
 2. Provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2017.
 3. Částku 5 000,- na útulek Borovno.
 4. Náklady na květnové oslavy u pomníku p. Václava Brejchy.
 5. Převod hospodářského výsledku z roku 2017.
 6. Částku 902,- Kč na spolufinancování dopravní obslužnosti.
 7. Částku na občerstvení a nákup dárků na důchodce

V Životicích 28.2.2018
Zveřejněno: 1.3.2018
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 23.2.2018