Usnesení zastupitelstva z 25.7.2018

Usnesení z veřejného zasedání č.4/18 Zastupitelstva obce Životice dne 25.7.2018

ZO bere na vědomí:

  1. Používat vodítka na psi v prostoru veřejného prostranství v obci.
  2. Odstranění uloženého majetku z veřejného prostranství v obci do 15.8.2018.

ZO schvaluje :

  1. Třetí a čtvrtou změnu rozpočtu
  2. Směrnici o opatření k GDPR
  3. Kytici na hrob za 565,- Kč
  4. Geometrické vytýčení obecního lesa Škalice + náklady
  5. 3 000,- Kč jako dar k narození nového občánka

V Životicích 5.8.2018
Zveřejněno: 8.8.2018
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 25.7.2018