Usnesení zastupitelstva z 25.9.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 25.09.2010

ZO bere na vědomí: 

  1. Položení věnce u pomníku p. Brejchy a náklady s tím spojené.
  2. Vybudování zpevněné plochy na hrázi rybníčku Držvoda z důvodu snadnější manipulace s hasičskou stříkačkou.
  3. Nákup a zabudování zrcadla v zatáčce z návsi k hlavní silnici.
  4. Informaci o přípravě na volby do zastupitelstva obce a senátu ČR.

ZO schvaluje :

  1. Doplacení 76 tis Kč z peněz obce na rekonstrukci veřejného rozhlasu.

V Životicích 25.09.2010
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 25.9.2010