Usnesení zastupitelstva z 26.1.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 26.1.2008

ZO bere na vědomí:

  1. Výměnu reproduktoru obecního rozhlasu na návsi.
  2. Bezplatný převod hráze u rybníčku Držvoda z původních majitelů rodiny Kračkových na nového majitele Obec Životice.
  3. Podepsání smlouvy s f. Rumpold na odvoz zbytkového odpadu, plastů a skla.
  4. Informaci o vyřezání dřevin bránících funkci vedení vysokého napětí 22 kV.

ZO schvaluje :

  1. Zorganizování tradičního položení věnců k pomníku p. Brejchy dne 8.9.2008 za účasti majitelů historických vozidel a vynaložení nákladů s tím spojených.
  2. Vysázení stromků v lese Za Horou v počtu cca 500 ks. Nákup stromků je již zajištěn.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 26.1.2008