Usnesení zastupitelstva z 26.3.2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 26.03.2011

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o jednání ze dne 3.2. ohledně stavby haly na opravu a údržbu strojů na pozemku p. Martince na Stavebním úřadě Kasejovice.
  2. Jednání o vyklizení náletových dřevin na a kolem cesty ke školce a Motorestu f. Dvůr Lnáře a umístění na obecním pozemku do doby než bude hmota seštěpkována odvezena. .

ZO schvaluje :

  1. Příspěvek na výstavbu BABY BOXU v Plzni schvaluje zastupitelstvo všemi hlasy.
  2. Dne 5.5. v 16.30 h proběhne oslava osvobození za účasti Military klubu. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy vynaložení nákladů s tím spojených.

V Životicích 26.03.2011
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šmíd
Dubec

Zveřejněno: 26.3.2011