Usnesení zastupitelstva z 26.4.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 26.4.2008

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o přidělené dotaci na opravu cest ve vlastnictví obce ve výši 220 000 Kč. Tato bude vyplacena do jednoho měsíce po podepsání smlouvy.
  2. Dokončení výsadby stromků v lese Za horou.
  3. Zprávu o vybraných poplatcích za svoz odpadu a ze psů.

ZO schvaluje :

  1. Přidělení popisného čísla 17 Kulturnímu domu ve vlastnictví obce.
  2. Rozpočet na rok 2008.
  3. Výdaje na uspořádání oslavy osvobození vlasti a uctění památky padlého letce p. Brejchy.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 26.4.2008