Usnesení zastupitelstva z 26.9.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 26.09.2009

ZO bere na vědomí:

  1. Termín pro zprovoznění Datových schránek k 1.11.09.

ZO schvaluje :

  1. Jednohlasně schvaluje zaplacení rozdílu mezi fakturovanou částkou za opravu obecní cesty od rybníka k autobusové zastávce a výší dotace poskytnutou Krajským úřadem.
  2. Pořádání srazu důchodců dne 5.12.09 a náklady s tím vynaložené.

V Životicích 26.09.2009

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 26.9.2009