Usnesení zastupitelstva z 27.12.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 27.12.2008

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o vrácení dotace z roku 2001 včetně penále ve stejné výši.
  2. Nákup betonových rour na zasypání požární nádrže.
  3. Nákup 4 ks těles veřejného osvětlení.

ZO schvaluje :

  1. Jednohlasně schvaluje žádost o poskytnutí dotace na pokračování opravy obecních cest od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
  2. Jednohlasně schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009.
  3. Schvaluje přidělení č. E 7 rekreační budově p. Mudr. Hrudkové.

V Životicích 27.12.2008

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 27.12.2008