Usnesení zastupitelstva z 27.3. 2006

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 27.3.2006.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty - chybějící plátci poplatků, finanční prostředky obce, úkoly z min.zasedání, přechod na samostatné strojové účtování - nutno pořídit.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Snížit poplatky od př.roku chalupářům, kteří nenavštěvují objekty pravidelně (týdně) z různých důvodů, stáří, nemoc, bydlí v pod.oblasti, na polovinu.
Z důvodu sam.strojového účtování zakoupit nový, větší monitor, tiskárnu s kopírkou, stolek pod počítač.
Pí.Šmídové umístění počítače v bytě a jeho provozování z jejich el.sítě. Zvýšit její odměňování na 1700,-Kč.
Nové dopravní značky na obecní komunikace osadí za úplatu p.Karel Hlinka, starosta změní rozměr bet. rour, objednaných u p.Korejčka, na 50cm bez přír.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 27.3.2006