Usnesení zastupitelstva z 27.3.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 27.03.2010

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o kontrole dotace na výsadbu stromů při cestě ke Kotouni.
  2. Seznámení s výsledkem kontroly hospodaření provedené Krajským úřadem.

ZO schvaluje :

  1. Položení věnce u pomníku p. Brejchy za účasti Militeryklubu a náklady s tím spojené.
  2. Plánovanou investici na výměnu veřejného rozhlasu ve výši 70 tis Kč z rozpočtu obce a 100 tis z dotace Plzeňského kraje.
  3. Nákup silničního zrcadla.
  4. Nákup kanalizačních rour a jejich položení.

V Životicích 27.03.2010
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 27.3.2010