Usnesení zastupitelstva z 27.6.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 27.06.2009

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o průběhu voleb do Evropského parlamentu a účasti občanů.
  2. Seznámení s převzetím uniforem pro sbor dobrovolných hasičů.
  3. Projednání výsledků hospodaření za rok 2008.

ZO schvaluje :

  1. Projednání a schválení závěrečného účtu. Závěrečný účet byl jednohlasně schválen.
  2. Náklady na zavezení nefunkční nádrže na návsi.
  3. Plánované náklady na opravu obecní komunikace od rybníka k autobusové zastávce.
  4. Objednání posečení trávy kolem obecních cest.

V Životicích 27.06.2009

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 27.6.2009