Usnesení zastupitelstva z 27.9.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 27.9.2008

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o průběhu voleb do Krajského zastupitelstva ve dnech 17 a 18. 10.
  2. Seznámení s kontrolou Finančního úřadu ohledně dotace z roku 2001 a požadavkem na její vrácení.

ZO schvaluje :

  1. Nákup betonových rour na zasypání požární nádrže.
  2. Pořádání srazu důchodců před koncem roku a náklady s tím vynaložené.

V Životicích 27.9.2008

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 27.9.2008