Usnesení zastupitelstva z 28.3.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 28.3.09

ZO bere na vědomí:

  1. Výsledky provedení auditu f. Eko-kom a.s.ohledně zpětného odběru a využití odpadů.
  2. Informaci o ukládání nebezpečného odpadu do Sběrného dvora Ve Dvorci.
  3. Podepsání smlouvy s f. Rumpold na svoz komunálního odpadu na rok 2009. Pro občany se sazba nemění.

ZO schvaluje :

  1. Položení věnce u pomníku p. Brejchy za účasti Militeryklubu a náklady s tím spojené.
  2. Vytěžení dřeva napadeného kůrovcem v lese Škalice občany obce samotěžbou. Termín do konce května.

V Životicích 28.3.2009

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 28.3.2009