Usnesení zastupitelstva z 29.10. 2004

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 29.10.2004

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty - práce OÚ od posledního zasedání, zpráva fin., 290000,-Kč+340000,-Kč nutno investovat před pravděp. sloučením.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi - zajistit průběh voleb včetně topení, P.Šímovi a P.Motejzíkovi zajistit včas práce na kanalizaci, hlavně mech.prostředky od ZD.

Zastupitelstvo obce dohodlo:
18.12. od 14:00 hod. uspořádat posezení s důchodci, poté od 19:00 hod. VVH hasičů. Pro důchodce zajistit obv.občerstvení.

Přítomno 6 členů zastupitelstva, 5 občanů.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 29.10.2004