Usnesení zastupitelstva z 29.4. 2005

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 29.4.2005

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Audit za rok 2004. Veškerých nedostatků v účetnictví - špatné odpisy, chybné zápisy, chybějící zápisy, úkol pro pí.účetní a p.starostu na příště věnovat více péče a tak se jim vystříhat..

Zastupitelstvo obce schvaluje:
uspořádat oslavy 60 výročí konce druhé sv.války. Na uspořádání uvolnit 10000,-Kč + obč (příspěvek militari kar klubu, věnce k památníkům, občerstvení). Výzdoba bude provedena před příjezdem vozidel.
ZO navrhlo zakoupit nový tel. přijímač do hostince, současně návrh schválilo.

Zastupitelstvo obce doporučuje:
Projednat s místním zem.podnikem možnost zapůjčení techniky k zahájení prací pro obec.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 29.4.2005