Usnesení zastupitelstva z 3.12. 2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 03.12.2011

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o dokončení a převzetí položení asfaltové vrstvy na komunikaci kolem Hasičské zbrojnice. Cena odpovídá výši schválené při poptávkovém řízení.

ZO schvaluje :

  1. Poražení přerostlých stromů, které ohrožují zdraví občanů, majetek obce nebo rozvodní síť ČEZ.
  2. Druhou změnu rozpočtu na rok 2011. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 707 000,- Kč.
  3. Rozpočet na rok 2012. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 697 800,- Kč.

V Životicích 03.12.2011
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 03.12.2011