Usnesení zastupitelstva z 3.3.2017

Usnesení z veřejného zasedání č.1/17 Zastupitelstva obce Životice dne 3.3.2017

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci:
    Článek od p. Kočího na čističku odpadních vod.
    O přerostlých smrcích na soukromých pozemcích obyvatelů.

ZO schvaluje :

  1. Částku na štěpkování u prasečáku.
  2. Provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2016.
  3. Částku 3 000,- na útulek Borovno.
  4. Do 10.3.2017 je možnost se přihlásit o obecní dřevo. Zastupitelstvo 10.3.2017 až 11.3.2017 vyberou uchazeče, kteří dřevo dostanou.
  5. Náklady na květnové oslavy u pomníku p. Václava Brejchy.
  6. Náklady na vyčištění struh u Pechů, transformátoru a u Čechurů.
  7. Částku na opravu okolo Kapličky a Kapličky na vsi.
  8. Převod hospodářského výsledku z roku 2016.
  9. Změnu rozpočtu č.1.
  10. Protokol o schválení účetní závěrce.
  11. Smlouvu s městem Kasejovice na základní a mateřskou školu.

V Životicích 7.3.2017
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 03.3.2017