Usnesení zastupitelstva z 3.3.2017

Usnesení z veřejného zasedání č.1/17 Zastupitelstva obce Životice dne 3.3.2017

ZO bere na vědomí:

 1. Informaci:
  Článek od p. Kočího na čističku odpadních vod.
  O přerostlých smrcích na soukromých pozemcích obyvatelů.

ZO schvaluje :

 1. Částku na štěpkování u prasečáku.
 2. Provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2016.
 3. Částku 3 000,- na útulek Borovno.
 4. Do 10.3.2017 je možnost se přihlásit o obecní dřevo. Zastupitelstvo 10.3.2017 až 11.3.2017 vyberou uchazeče, kteří dřevo dostanou.
 5. Náklady na květnové oslavy u pomníku p. Václava Brejchy.
 6. Náklady na vyčištění struh u Pechů, transformátoru a u Čechurů.
 7. Částku na opravu okolo Kapličky a Kapličky na vsi.
 8. Převod hospodářského výsledku z roku 2016.
 9. Změnu rozpočtu č.1.
 10. Protokol o schválení účetní závěrce.
 11. Smlouvu s městem Kasejovice na základní a mateřskou školu.

V Životicích 7.3.2017
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 03.3.2017