Usnesení zastupitelstva z 30.11.2017

Usnesení z veřejného zasedání č.4/17 Zastupitelstva obce Životice dne 30.11.2017

ZO bere na vědomí:

 1. 16.12. 2017 se bude konat tradiční setkání důchodců v obci.
 2. 12. a 13.1. 2018 proběhnou volby na Prezidenta ČR
 3. Do Chalup se umístí popelnice na kov šedé barvy.
 4. Povolení p. Pavla Nedbala na vzrostlé a nebezpečné stromy.
 5. Částku 31 600,- od občanů za prodej palivového dřeva.

ZO schvaluje :

 1. Částku 26 837,80,- Kč a 19 553,60,- Kč firmě Optimě Silvě za těžbu a úklid lesa.
 2. Náklady na FICHTEL CUP 3 994,- Kč.
 3. . Zachování místních poplatků jako v roce 2017 tj. 400,- Kč za komunální odpad, tato částka bude vybírána od občanů, kteří nebudou navyšovat finanční zatížení obce ukládáním bioodpadu do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejneru na bioodpad.
  Poplatek za jednoho psa se bude vybírat 50,- Kč a 80,- Kč za další.
 4. Šestou až osmou úpravu rozpočtu na rok 2017.
 5. Rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši 1 000 000,-Kč.
 6. Náklady na setkání důchodců obce 16.12.2017.
 7. Rozpočet 2018 a rozpočtové opatření Mikroregion Nepomucko.
 8. Částku 11 697,- Kč za nákup rour a materiálu. A 8 798,- na nákup pískovce a zemní práce.
 9. Nové vyhlášky pro obec Životice.
 10. 1 049,- Kč na občerstvení pro volební komisi.
 11. Pověření starosty na rozpočtové změny do výše max. 100 000, Kč.

V Životicích 4.12.2017
Zveřejněno: 8.12.2017
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 30.11.2017