Usnesení zastupitelstva z 30.3. 2004

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 30.3.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty, výsledek auditu, navrhuje opatření proti nepříznivému výsledku další kontroly:
1) Zakoupit novou invent.knihu, zavést nový systém invent.
2) Projednat závady s pí. účetní, zint.kontroly rev.pracovníka.

Zastupitelstvo obceschvaluje:
Plnění rozpočtu za rok 2003, rozpočet na rok 2004, v proviz.znění a výši.
Darovar dřevo z ořezaných stromů pí.Schafferové za úklid návsi, zlikvidovat drť u aut.zastávky, odvést a rozhrnout před hospodou, zarovnat výmoly. Zbudování dřevěných můstků přez příkop u silnice u lesa.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi, obeslat všechny neplatiče poplatků za odpady upomínkami.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 30.3.2004