Usnesení zastupitelstva z 30.9. 2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 30.09.2011

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o uzavření smlouvy na umístění poutače "levné lyže na sloup u hlavní silnice.

ZO schvaluje :

  1. Provedení opravy střechy Kulturního domu. Výši ceny zaplacené v souladu s cenovou nabídkou schvaluje zastupitelstvo všemi hlasy.
  2. Dne 16.7. proběhlo položení věnce u pomníku p. Brejchy za účasti Militery klubu. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy vynaložení nákladů s tím spojených.
  3. Dodatečně naplánovanou opravu místní komunikace kolem Hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy výši nákladů dle cenové nabídky.

V Životicích 30.09.2011
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 30.9.2011