Usnesení zastupitelstva z 4.12. 2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 04.12.2010

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o předání dokumentace referentům Plzeňského kraje.

ZO schvaluje :

  1. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy ohledně přestupků s Městem Kasejovice.
  2. Všech 7 zastupitelů schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2011 ve výši 590 000,- Kč.
  3. Uspořádání tradičního setkání důchodců obce 18.12.2010 a vynaložení nákladů s tím spojených do výše 6 000 Kč.
  4. Všichni zastupitelé schvalují znění směrnice Organizační řád pro období listopad 2010 až rok 2014.

V Životicích 04.12.2010
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šmíd
Dubec

Zveřejněno: 04.12.2010