Usnesení zastupitelstva z 6.12. 2013

Usnesení z veřejného zasedání č.4/13 Zastupitelstva obce Životice dne 06.12.2013

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o záměru konat jízdu motocyklů Pionýr kolem kopce Hořice.
  2. Seznámení s průběhem prodeje pozemku p. Janeckému.

ZO schvaluje :

  1. Náklady na odstranění vytékání vody na cestu ke mlýnu ve výši 1 799,- Kč.
  2. Výši fakturace na opravu cesty kolem rybníka 10 542,- Kč.
  3. Příspěvek na BABY BOX v Domažlicích 5 000,- Kč.
  4. Ponechání výše poplatků za svoz odpadu v r. 2014 jako v r. 2013.
  5. Čtvrtou až sedmou změnu rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 730 000,- Kč.
  6. Rozpočet na rok 2014. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 720 000,- Kč.
  7. Uspořádání setkání důchodců dne 14.12.2013 a náklady s tím spojené.

V Životicích 06.12.2013
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 06.12.2013