Usnesení zastupitelstva z 6.2. 2004

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 6.2.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty, plnění rozpočtu po auditu - 250000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Plnění rozpočtu, provizorní rozpočet na rok 2004 - 255000,-Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi, dojednat ořezání kaštanu, reklamovat opravu cest.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 06.2.2004