Usnesení zastupitelstva z 7.6.2013

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 07.06.2013

ZO bere na vědomí: 

  1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.

ZO schvaluje :

  1. Vynaložení nákladů na položení rour pod cesty k lesu Za horou a k lesu Berandub ve výši ve výši 16 112 Kč.
  2. Sjednání nové pojistné smlouvy na stavby v majetku obce. Bude doplněno pojištění z důvodu vloupání a poškození. Výše platby je 5 739,- Kč.
  3. Nákup frézované drtě, množství 50 tun, cena 9 075 Kč. Bude použita na opravy obecních cest.
  4. Smlouvu s f. AITEX na umístění antény pro vysílání internetu na střechu Kulturního domu. Ročně zaplatí 3 600,- Kč.
  5. Účetní uzávěrku za rok 2012.
  6. Závěrečný účet za rok 2012.
  7. Návrh na odstranění chyb a nedostatků uvedených v zápisu ze dne 30.4.2013 o přezkoumání hospodaření obce.
  8. Peněžní dar obci Putim z důvodu postižení povodní ve výši 20 000 Kč.
  9. První změnu vyhlášky č. 1/2013 týkající se shromažďování odpadu.

V Životicích 07.06.2013
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Ráž

Zveřejněno: 07.6.2013