Usnesení zastupitelstva z 8.12. 2012

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 08.12.2012

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o vydání povolení pro f. Dvůr Lnáře na poražení jilmu na pozemku 141/5.
  2. Náklady na zjednání plošiny na ořezávání větví.

ZO schvaluje :

  1. Poražení 2 ks bříz, které ohrožují zdraví občanů.
  2. Vyčištění dna rybníčku Držvoda, schválená částka max. 15 000,- Kč.
  3. Zvýšení částky za dárkové balíčky.
  4. Ponechání výše poplatků za svoz odpadu v r. 2013 jako v r. 2012.
  5. Třetí až pátou změnu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 725000,- Kč.
  6. Rozpočet na rok 2013. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 650 000,- Kč.

V Životicích 8.12.2012
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Dubec
Šmíd

Zveřejněno: 08.12.2012