Usnesení zastupitelstva z 8.6.2018

Usnesení z veřejného zasedání č.3/18 Zastupitelstva obce Životice dne 8.6.2018

ZO bere na vědomí:

 1. Informaci od p. Houskové na septik.
 2. 30.4.2018 se pálili v obci Čarodějnice.
 3. Seznámení s výsledkem přezkoumání Mikroregionu Nepomucko.
 4. Informaci od firmy EKO-KOM.
 5. V případě výskytu Kůrovce se musí dřevo z lesa odstranit.

ZO schvaluje :

 1. Částku 500,-Kč / měs. Mikroregion Nepomucko na GDPR.
 2. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka a částku 3 440,-Kč.
 3. Druhou seč obecních pozemků.
 4. Z obecních lesů se vytěžilo dřevo napadené Kůrovcem. Dřevo se prodalo mezi občany jako samovýroba
 5. Jízdu Pionýru kolem kopce Hořice pořádané spolkem FICHTEL CUP a poskytnutí sponzorského daru na nákup cen.
 6. Druhá změna rozpočtu.
 7. Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.
 8. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce ze dne 23.5.2018.
 9. Seznámení s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce, která proběhla 19.2.2018 na obecním úřadě. Dokumenty budou odeslány zpět kontrole společně s usnesením..
 10. Prodloužení otevírací doby v Kulturním domě z 18.8 na 19.8.2017 do 1:30 hodin.

V Životicích 11.6.2018
Zveřejněno: 12.6.2018
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 08.6.2018