Zápis ze zasedání zastupitelstva z 16.11. 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Životice dne 16.11.2006.

Přítomni. pp. Hlinka, Němejc, Motejzík, Šíma, Dubec, Ocelík, Šmídová.

Program.

 1. Zahájení
 2. Vyhodnocení skončených akcí
 3. Plán nových akcí
 4. Projednání úředních hodin
 5. Projednání činnosti při dovršení životního jubilea občanů
 6. Ostatní
 7. Závěr

Jednání:

 1. Zahájení
 2. Starosta p. Hlinka přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem.
 3. . K dnešnímu dni byly dokončeny tyto akce
  a.) Provedeno vykácení stromů napadených kůrovcem v lesíku za Horou a jejich odvezení.
  b.) Byla provedena oprava dvou veřejných světel.
 4. Připravují se tyto akce.
  a.) Dne 27.11.06 proběhne jednání s fi. Rumpold týkající se odvozu domovního odpadu. Zúčastní se bývalý starosta p. Talůžek a stávající p. Hlinka.
  b.) Dne 16.12. zorganizuje zastupitelstvo obce posezení s důchodci obce. Na tomto posezení bude poskytnuto občerstvení. Důchodcům, kteří se z jakékoli příčiny nedostaví se doručí občerstvení do jejich bydliště.
  c.) Na střeše budovy Obecního úřadu je poškozeno několik šablon a dochází k zatékání. Starosta obce projedná opravu.
 5. Při zasedání byly dohodnuty úřední hodiny takto
  Úřadovat se bude jednou za dva týdny každou sudou sobotu v budově Obecního úřadu.
  V období zimního času od 17 do 18 hodin
  letního času od 19 do 20 hodin
 6. Při dovršení životního jubilea občanů naší obce bude zastupitelstvo postupovat takto.
  a.) Při dovršení 60 let včetně bude každý rok zahráno z rozhlasu obce a vytištěna informace v Kasejovických novinách.
  b.) Při dovršení 70 let vč. bude každý rok k bodu a. přidán dárkový balíček v hodnotě cca 150 Kč.
  c.) Při dovršení 70 let vč. bude každých 5 let hodnota balíčku zvýšena na cca 600 Kč (70, 75, 8O, 85, ....let).
 7. Ostatní.
  a.) Projednáno odměňování obecního zastupitelstva. Výše odměn se měnit nebude tj. zůstane jako v minulém volebním období.
  b.) Byly posouzeni možní kadidátiti na pronájem restaurace. K žádnému rozhodnutí prozatím nedošlo.
  c.) Starosta zadal členům přípravu rozpočtu na rok 2007.
  d.) Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi mobilního telefonu pro starostu obce. Dále vzneslo požadavek na zhodnocení výhodnosti připojení obecního počítače pomocí mobilní linky na internetovou síť.
 8. Na závěr poděkoval starosta za účast a ukončil zasedání.

Zapsal: Němejc

Zveřejněno: 16.11.2006