Zápis ze zasedání zastupitelstva z 6.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Životice dne 6.11.2010

Přítomni: Viz. prezenční listina

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a volební komise
 3. Přednesení slibu zastupitelů
 4. Volba starosty,místostarosty a výborů
 5. Diskuse
 6. Závěr
 1. Zahájení provedl dosavadní starosta p. Hlinka, přivítal všechny přítomné.
 2. Byly zvoleny volební a návrhová komise ve složení:
  pí. Šmídová Anna, zapisovatelka volební komise
  a Šímová Miluše.
  Všem novým zastupitelům byly předány pověřovací osvědčení a bylo přistoupeno k přednesení slibu.
 3. Všichni zvolení zastupitelé jednotlivě provedli slib.
 4. Zastupitelé zvolili: starostu – p. Němejce Bohumila 6 hlasů
  místostarostu – p. Motejzíka Františka 6 hlasů
  Finanční výbor – p.Šmída, Dubce, Šímu
  Kontrolní výbor – p. Ocelíka, Ráže, Šímu
  Sociální komise – p. Dubce, Ráže, Ocelíka
  Likvidační komise – p. Ocelíka, Šmída, Dubce
 5. Diskuse: Bývalý starosta závěrem poděkoval zastupitelům za spolupráci a nastávajícím popřál hodně úspěchu a zdaru.
 6. Nově zvolený starosta poděkoval bývalému starostovi za dlouholetou
  práci a předal mu věcný dar. Poté poděkoval všem přítomným a
  zasedání ukončil.

Zapsal. Němejc

Zveřejněno: 06.11.2010