Zastupitelstvo obce Životice v letech 2002 - 2006

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v letech 2002 - 2006.

Zastupitelstvo:

Talůžek Václav - starosta obce
Šíma František - místostarosta obce
Motejzík František
Němejc Bohumil
Ocelík Milan
Hlinka Karel

Finanční výbor

Motejzík František - předseda
Němejc Bohumil - člen

Kontrolní výbor

Němejc Bohumil - předseda
Motejzík František - člen