Zastupitelstvo obce Životice v letech 2006 - 2010

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v letech 2006 - 2010.

Zastupitelstvo:

Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce
Jiří Dubec
František Šíma
František Motejzík
Milan Ocelík

Finanční výbor

František Motejzík - předseda
František Šíma - člen

Kontrolní výbor

Milan Ocelík - předseda
Jiří Dubec - člen