Zastupitelstvo obce Životice v letech 2010 - 2014

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v letech 2010 - 2014.

Zastupitelstvo:

Bohumil Němejc - starosta obce
František Motejzík - místostarosta obce
Jiří Dubec
František Šíma
Zdeněk Ráž
Jiří Ocelík
Václav Šmíd

Finanční výbor

Václav Šmíd, Jiří Dubec, František Šíma

Kontrolní výbor

Jiří Ocelík, Zdeněk Ráž, Pavel Ocelík

Sociální komise

Jiří Dubec, Zdeněk Ráž, Jiří Ocelík

Likvidační komise

Jiří Ocelík, Václav Šmíd, Jiří Dubec