Zastupitelstvo obce Životice v letech 2018 - 2021

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v letech 2018 - 2021.

Zastupitelstvo 2018 - 2021:

Karel Hlinka - starosta obce
Veronika Rážová
Zdeněk Ráž
František Motejzik
Jiří Ocelík

Kontrolní výbor:

Předseda: Zdeněk Ráž
Členové: Pavel Ocelík, Anna Šmídová

Finanční výbor:

Předseda: Jiří Ocelík
Členové: František Motejzik, František Šíma