Archiv dokumentů strana 9

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 9.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko včetně zprávy o výsledku přeukoumání hospodaření za rok 2017.

Minimální zveřejnění od 06.6.2018 do 21.6.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.

Minimální zveřejnění od 23.5.2018 do 08.6.2018

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 23.3.2018 do 07.5.2018

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018

KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

Minimální zveřejnění od 12.3.2018 do 30.9.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.

Minimální zveřejnění od 03.3.2018 do 12.3.2018

Oznámení č.j.: VŽP/661/2018 - HoL

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Minimální zveřejnění od 01.3.2018 do 31.3.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 20.2.2018

Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 21.2.2018 do 06.3.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.

Minimální zveřejnění od 14.2.2018 do 23.2.2018

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/662/18

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 08.2.2018 do 24.3.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 19.1.2018 do 27.1.2018

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. 2018

Upozornění na odstranění a okleštění stromoví

Minimální zveřejnění od 01.1.2018 do 15.11.2018

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

Minimální zveřejnění od 01.1.2018 do 30.11.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 28.12.2017 do 13.1.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017

Minimální zveřejnění od 02.12.2017 do 27.1.2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017

Minimální zveřejnění od 28.11.2017 do 27.1.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.

Rozpočet obce na rok 2017 - návrh

Minimální zveřejnění od 16.11.2017 do 30.11.2017

Rozpočet obce na rok 2017 - návrh

Rozpočet obce na rok 2017 - návrh

Minimální zveřejnění od 15.11.2017 do 30.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 .

Minimální zveřejnění od 05.10.2017 do 21.10.2017

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 .

Minimální zveřejnění od 15.9.2017 do 21.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.

Minimální zveřejnění od 15.8.2017 do 01.9.2017

Závěrečný účet Obce Životice 2016

Závěrečný účet Obce Životice 2016, zpráva auditora a sestava FIN 2016

Minimální zveřejnění od 22.5.2017 do 22.6.2017