Archiv dokumentů strana 12

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 12.

Oznámení č.j.: MK/696/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky..

Oznámení č.j.: MK/696/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky.

Minimální zveřejnění od 17.10.2014 do 02.11.2014

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Minimální zveřejnění od 23.9.2014 do 11.10.2014

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 02.9.2014 do 12.9.2014

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Minimální zveřejnění od 21.8.2014 do 11.10.2014

Informace obecního úřadu Životice pro volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014

Informace obecního úřadu Životice pro volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014

Minimální zveřejnění od 16.7.2014 do 11.10.2014

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 27.5.2014 do 13.6.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013

Minimální zveřejnění od 27.5.2014 do 13.6.2014

Závěrečný účet 2013

Závěrečný účet 2013 obce Životice

Minimální zveřejnění od 27.5.2014 do 13.6.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013

Minimální zveřejnění od 27.5.2014 do 13.6.2014

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce životice

Minimální zveřejnění od 08.5.2014 do 24.5.2014

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Minimální zveřejnění od 07.4.2014 do 24.5.2014

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 02.4.2014 do 17.3.2014

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 13.3.2014 do 21.3.2014

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 23.11.2013 do 06.12.2013

Návrh rozpočtu obce Životice

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2014.

Minimální zveřejnění od 21.11.2013 do 06.12.2013

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 19.11.2013 do 18.12.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Minimální zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013

Počet členů okrskové volební komise.

Počet členů okrskové volební komise obce Životice

Minimální zveřejnění od 25.9.2013 do 10.10.2013

Návrh rozhodnutí

Návrh rozhodnutí zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 22.8.2013 do 06.9.2013

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 22.8.2013 do 06.9.2013

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 27.5.2013 do 07.6.2013