Archiv dokumentů strana 8

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 8.

Návrh - Závěrečný účet 2020

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Z důvodu poklesu počtu zastupitelů pod 5 členů, dle § 90 Zákona o obcích č.128/2000 Sb. nelze schválit.

Minimální zveřejnění od 22.4.2021 do 22.5.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3576/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: MÚ/DOP/1483/21

Minimální zveřejnění od 08.4.2021 do 24.4.2021

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby 19.6.2021

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby do Zastupitelstva obce Životice konané v sobotu dne 19. června 2021

Minimální zveřejnění od 02.4.2021 do 14.4.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice, které se budou konat 19.6.2021

Minimální zveřejnění od 30.3.2021 do 19.6.2021

Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstev obcí č.j.: MV-28894-5/OV-2021

Oznámení Ministerstva vnitra ČR

Minimální zveřejnění od 26.3.2021 do 19.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.2.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 19.2.2021.

Minimální zveřejnění od 11.2.2021 do 19.2.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/5822/20

Minimální zveřejnění od 12.1.2021 do 31.12.2021

Výluka v úseku Nepomuk - Horažďovice předměstí ve 3. týdnu 2021

Informace o omezení dopravní obslužnosti

Minimální zveřejnění od 11.1.2021 do 20.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Životice a městem Nepomuk

Minimální zveřejnění od 11.12.2020 do 31.12.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 18.12.2020.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 18.12.2020.

Minimální zveřejnění od 07.12.2020 do 18.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 po kapitolách

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2021 po kapitolách

Minimální zveřejnění od 02.12.2020 do 18.12.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.

Minimální zveřejnění od 09.10.2020 do 25.10.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.4/2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Minimální zveřejnění od 22.9.2020 do 22.10.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 v Životicích

Minimální zveřejnění od 17.9.2020 do 03.10.2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Minimální zveřejnění od 18.8.2020 do 03.10.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Minimální zveřejnění od 18.8.2020 do 03.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.8.2020.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.8.2020.

Minimální zveřejnění od 17.8.2020 do 27.8.2020

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2020

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020

Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/

Minimální zveřejnění od 19.6.2020 do 05.7.2020

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2019

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019

Minimální zveřejnění od 29.5.2020 do 16.6.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019

Minimální zveřejnění od 29.5.2020 do 16.6.2020