Archiv dokumentů strana 6

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 6.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003622-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy(ptačí chřipky)

Minimální zveřejnění od 10.1.2022 do 26.1.2022

Návrh - Strategický plán rozvoje obce Životice pro období 2022 – 2027

OÚ Životice zveřejňuje návrh - Strategický plán rozvoje obce Životice pro období 2022 – 2027

Minimální zveřejnění od 06.12.2021 do 17.12.2021

Nařízení č.j.: SVS/2021/144958-G

Nařízení Státní veterinární správy

Minimální zveřejnění od 03.12.2021 do 18.12.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 17.12.2021.

Minimální zveřejnění od 03.12.2021 do 17.12.2021

Návrh - Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2021

Návrh - Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Minimální zveřejnění od 03.12.2021 do 17.12.2021

Návrh - Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 2/2021

Návrh - Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 2/2021o místním poplatku ze psů

Minimální zveřejnění od 03.12.2021 do 17.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2022

Minimální zveřejnění od 02.12.2021 do 17.12.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6.11.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 6.11.2021.

Minimální zveřejnění od 26.10.2021 do 06.11.2021

Výsledky voleb do PSP ČR 2021

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 Životice do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných 8.- 9.10 2021.

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 09.11.2021

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 24.10.2021

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. – 9. října 2021 v Životicích

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. – 9. října 2021 v Životicích

Minimální zveřejnění od 22.9.2021 do 09.10.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 20.9.2021 do 31.12.2022

Pozvánka na 1. zasedání OVK 15.9.2021

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 15.9.2021 od 18.00 hod.

Minimální zveřejnění od 14.9.2021 do 15.9.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PSP ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 28.8.2021 do 09.10.2021

Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021

Informace ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace starosty obce Životice ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků

Minimální zveřejnění od 23.8.2021 do 09.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PSP ČR konané 8. a 9.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 09.8.2021 do 09.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13.8.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 13.8.2021.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Záměr směny pozemků ze dne 29.7.2021

Obec Životice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Záměr o koupi nemovitosti ze dne 29.7.2021

Obec Životice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice 2020

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice za rok 2020

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021